อัลบั้มภาพ ผลิตภัณฑ์จากฝรั่ง กลุ่มฝรั่งแช่บ๊วยบ้านบางสุขขี
* อัลบั้ม *
ผลิตภัณฑ์จากฝรั่ง กลุ่มฝรั่งแช่บ๊วยบ้านบางสุขขี
ผลิตภัณฑ์จากฝรั่ง กลุ่มฝรั่งแช่บ๊วยบ้านบางสุขขี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2553
ปุ๋ยหมักชีวภาพโดยกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านบางสุขี
ปุ๋ยหมักชีวภาพโดยกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 2 บ้านบางสุขี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2550
ผลิตภัณฑ์มุ้งคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์มุ้งคุณภาพ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2550