คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าระกำ ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
วันนี้ :
29 คน
เมื่อวาน :
38 คน
เดือนนี้ :
682 คน
เดือนที่แล้ว :
813 คน
ปีนี้ :
2,951 คน
ปีที่แล้ว :
2 คน
ทั้งหมด :
2,953 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.146.33.241
13 มีนาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
 
 
 
นางชะอ้อน รอดขวัญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายเสน่ห์ ชูช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายสิทธิชัย คงใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
-ว่าง-
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายประเทือง ทองมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายสนธยา จันทพันธ์
กำนัน ตำบลป่าระกำ
นายเฉลียว แซ่ตั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายประเสริฐ ทองอุ่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายสุรพงศ์ นาคสุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นางสาวยอแสง รักบางบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
นายจรูญ แดงขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11