คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าระกำ ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
วันนี้ :
28 คน
เมื่อวาน :
38 คน
เดือนนี้ :
682 คน
เดือนที่แล้ว :
813 คน
ปีนี้ :
2,951 คน
ปีที่แล้ว :
2 คน
ทั้งหมด :
2,953 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.146.33.241
13 มีนาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
 
 
 
กองคลัง
 
นางสาววิไลวรรณ วงศ์เมฆ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภวัญญา ญาณรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางจิราภรณ์ ศรตะบำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางอำมรรัตน์ มัดโต๊ะสน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววรรณิภา หนูตะพงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณัฐฐา ชูสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ