คุณคิดว่า การให้บริการของ อบต.ป่าระกำ ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
วันนี้ :
28 คน
เมื่อวาน :
38 คน
เดือนนี้ :
682 คน
เดือนที่แล้ว :
813 คน
ปีนี้ :
2,951 คน
ปีที่แล้ว :
2 คน
ทั้งหมด :
2,953 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.146.33.241
13 มีนาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
 
 
สำนักปลัด
 
นายสมโชค ศรีรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภักดี หนูทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายนพพร รัตนรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิทยาพัฒน์ ทัศนวิสุทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวีรยุทธ์ ศรีอักษร
นิติกรชำนาญการ
นายธีระพงศ์ ลิ่มพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี วงศ์พรัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวจรรยา รัตนวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางลดารัตน์ หนูทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
ว่าง
นักวิชาการเกษตร
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเกิด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชลธิชา จุรุพันธ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสรรชัย สุจเสน
พนักงานขับรถยนต์
นางสมทรง หนูแดง
คนงานทั่วไป
นายธานี เกลี้ยงเกตุ
ยาม