งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ
ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 0-7580-9792
E-mail : office@parakum.go.th