งานตรวจสอบภายใน
Username :
Password :
 
 
การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใส
 
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [อ่าน 10 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
วินัยของพนักงานส่วนท้องถ่ิน [อ่าน 16 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2