อัลบั้มภาพ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
* อัลบั้ม *
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำสมัยสามัญ สมัยที่ 3
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำสมัยสามัญ สมัยที่ 3
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565
โครงการเข้าวัด เพื่อร่วมฟังธรรมและพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระรา
โครงการเข้าวัด เพื่อร่วมฟังธรรมและพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระรา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ต้อนรับพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครอ
ต้อนรับพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอัยการคุ้มครอ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 สิงหาคม 2565
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2565
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2565

งานแข่งขันกีฬานักเรียนของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 3
งานแข่งขันกีฬานักเรียนของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปากพนัง 3
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2565
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมสนับสนุบงบประมาณซ
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมสนับสนุบงบประมาณซ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2565
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มในพิธีจุดเทียนถวายพระพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มในพิธีจุดเทียนถวายพระพ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2565
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2565

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ในพ
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2565
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าปากเปื่อยของโค-กระบือ ตำบลป่าร
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าปากเปื่อยของโค-กระบือ ตำบลป่าร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคป
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคป
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2565
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ม.3
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคปากเท้าเปื่อย เเก่โค กระบือ ม.3
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2565
สนับสนุนชุดกีฬาจำนวน 27 ชุดเพื่อใช้ในกิจกรรมการเข่งขันกีฬาปร
สนับสนุนชุดกีฬาจำนวน 27 ชุดเพื่อใช้ในกิจกรรมการเข่งขันกีฬาปร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคป
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคป
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2565
โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแด่วัด ทั้ง 4 วัด
โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแด่วัด ทั้ง 4 วัด
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กรกฏาคม 2565
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าปากเปื่อยของโค-กระบือ
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเท้าปากเปื่อยของโค-กระบือ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวขลู่พัฒนา 2 ในพื้น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวขลู่พัฒนา 2 ในพื้น
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2565
กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัย ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันเข้าพรรษา
กิจกรรมโครงการเด็กปฐมวัย ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันเข้าพรรษา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2565