กิจกรรม : โครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพ 2555


รายละเอียด :
    

ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมวัณโรคอย่างมีคุณภาพในกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างพลังชุมชนเพื่องานวัณโรค” โดยมีผู้เข้าร่วม 900 คน ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2555 ณ อบต.ป่าระกำ  ดำเนินโครงการโดย โรงพยาบาลตำบลป่าระกำ โรงพยาบาลบ้านเกาะจาก ศูนย์ควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555    อ่าน 742 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**